Alat-alat Optik - Mikroskop Majmuk

Mikroskop Majmuk


  1. Rajah di atas menunjukkan susunan kanta penumpu yang digunakan di dalam mikroskop.
  2. Kanta yang terletak di depan objek ialah kanta objektif sementara kanta yang terletak di belakang kanta objektif ialah kanta mata.
  3. Panjang fokus kanta mata yang digunakan dalam mikroskop adalah lebih panjang daripada panjang fokus kanta objektif (fm > fo)
  4. Objek yang hendak dikaji diletakkan. di depan kanta objektif di antara Fo dan 2Fo.
  5. Imej I1 bertindak sebagai objek kepada kanta mata.
  6. Kedudukan kanta mata diubahsuaikan supaya imej I1 berada pada jarak. yang kurang dari panjang fokusnya.

Ringkasan


Kanta objek: Kuasa lebih tinggi 
Kanta mata: Kuasa lebih rendah 

Kedudukan objek: Objek diletakkan di antara fo dan 2fo
Ciri-ciri imej, I1: Nyata, terbalik dan diperbesarkan 

Kedudukan gambar, I1: Imej pertama, I1 mesti diletakkan di antara pusat optik dan fokus utama kanta mata, Fe
Ciri-ciri imej, I2: Maya, songsang dan diperbesar 

Jarak di antara dua kanta: 
Jarak antara kanta objek dan kanta mata dalam mikroskop majmuk lebih besar daripada jumlah panjang fokus (fo + fe). Sekiranya jarak antara kedua kanta diselaraskan menjadi kurang daripada (fo + fe), tidak ada imej yang dapat dilihat. 

Pembesaran mikroskop majmuk:

m = pembesaran 

m1 = pembesaran linear kanta objek 

m2 = pembesaran linear kanta mata