Fenomena Berhubung Kait Dengan Muatan Haba Tentu - Iklim Sederhana

  1. Sesetengah tempat yang berdekatan dengan tasik dan laut mempunyai iklim yang sederhana.
  2. Ini adalah kerana air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi.
  3. Pada siang hari di mana cuaca adalah panas, air tasik/laut menyerap haba dari sekeliling. Ini dapat membantu mengurangkan suhu sekeliling.
  4. Pada masa malam yang sejuk, air tasik/laut membebaskan haba ke persekitaran. Ini dapat mengelakan pengurang suhu yang terlalu tinggi.
  5. Akibatnya, tempat yang berhampiran dengan tasik/laut mengalami perubahan suhu harian yang rendah, iaitu iklim yang sederhana.