Tenaga Kinetik

Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh suatu jasad disebabkan gerakannya.

Persamaan Tenaga Kinetik
Tenaga kinetik bagi satu objek bergerak boleh ditentukan oleh persamaan berikut
E K = 1 2 m v 2
EK = Tenaga Kinetik
m = jisim
v = halaju
Contoh
Tentukan tenaga kinetik sebuah bas yang berjisim 2000kg yang sedang bergerak dengan halaju 35.0 m/s.

Jawapan:
Tenaga kinetik,

E K = 1 2 m v 2 E K = 1 2 (2000) (35) 2 E K =1,225,000