Kuasa


  1. Kuasa ialah kadar melakukan kerja atau kadar pemindahan tenaga.
  2. Unit SI bagi kuasa ialah watt (W). 1 W ialah kerja 1 J yang dilakukan atau tenaga 1 J yang dipindahkan dalam masa 1 s.


Contoh:
Satu motor elektrik magambil masa 20s untuk mengangkat satu kotak berjisim 20kg ke ketinggian 1.5m. Cari jumlah kerja yang dilakukan oleh motor itu dan seterusnya cari kuasanya.

Jawapan:
Kerja yang dilakukan
W = mgh = (20)(10)(1.5) = 300J

Kuasa,
P= W t P= 300J 20s =15W


External Link


Interactive Animation