Free Falling

Gerakan Jatuh Bebas

  1. Jatuh bebas ialah satu kejatuhan objek yang disebabkan oleh daya tarikan graviti sebagai satu-satunya daya yang dikenakan ke atas objek itu.
  2. Gerakan jatuh bebas hanya berlaku di dalam vakum.


Kes Jatuh Bebas 1 - Jatuh Dari Tempat Tinggi

Apabila satu objek dilepaskan dari satu tempat tinggi,
  1. Halaju awalnya, u = 0.
  2. pecutannya sama dengan pecutan graviti, g, iaitu 10ms-2 in SPM.
  3. sesaran objek apabila ia memcapai lantai sama dengan ketinggian di mana objek itu dilepaskan, h.

Kes Jatuh Bebas 2 - Melancarkan Objek ke Atas

Jika satu objek dilancarkan ke atas secara menegak,
  1. pecutannya = -g (-10ms-2)
  2. halajunya adalah sifar apabila ia mencapai ketinggian maksimum.
  3. sesaran objek apabila mencapai ketinggian maksimum sama dengan ketinggian objek, h
  4. masa yang diambil untuk bergerak ke ketinggian maksimum sama dengan masa yang diambil untuk jatuh ke kedudukan asalnya dari ketinggian maksimum.