SPM Form 4 Physics Mind Map Formulae List - Chapter 3

Klik atas imej untuk membesarkannya.

Rajah di atas menunjukkan formula-formula penting dalam silibus Fizik SPM, Malaysia. Anda boleh klik ke atas imej untuk membesarkannya.

Daya dan Tekanan ialah bab 3 di dalam Fizik Tingkatan 4 SPM. Di dalam bab ini, terdapat banyak soalan melibatkan pengiraan. Oleh itu, anda dinasikatkan agar menghafal semua formula ini. Sesetengah formula ini tidak diberi dalam senarai formula peperiksaan.