Kuantiti Terbitan


Contoh:

(Kuantiti laju diterbitkan dengan membahagikan jarak oleh masa)

  1. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti terbitan yang anda perlu tahu dalam silibus SPM


English Notes:

Derived Quantities

  1. A derived quantity is a Physics quantity that is not a base quantity.
  2. It is the quantities which derived from the base quantities through multiplying and/or dividing them.