Pelembaban dan Ayunan Paksaan

Pelembapan dan Ayunan Paksaan

Pelembapan

Suatu sistem bergetar dikatakan mengalami pelembapan jika tenaga sistem dan saiz amplitud getarannya semakin berkurangan dengan masa.
  1. Satu sistem berayun biasanya akan berayun dengan amplitud ayunannya yang semakin kecil dan ketnudian. berhenti.
  2. Ini adalah kerana tenaga terlesap dari sistem berayun dalam bentuk haba ke persekitarannya..
  3. Rajah di bawah menunjukkan perubahan sesaran dengan masa dan perubahan amplitud ayunan dengan masa.
(Graf sesaran-masa bagi satu sistem berayun)
(Graf amplitud-masa bagi satu sistem berayun)


Jenis Pelembapan

Sistem bergetar kehilangan tenaga dalam bentuk haba melalui:
  1. pelembapan luar, iaitu disebabkan oleh daya geseran dari udara di sekeliling.
  2. pelembapan dalam, iaitu disebabkan oleh molekul-molekul sistem yang diregang dan dimampat.

Ayunan Paksaan

  1. Untuk membolehkan suatu sistem berayun secara berterusan, tenaga dari luar harus dibekalkan kepada sistem itu.
  2. Apabila tenaga atau daya luar dibekalkan kepada sistem berayun itu, sistem itu dikatakan berada pada ayunan paksaan.