Mencari Kerja Daripada Graf

Mencari Kerja Daripada Graph Daya - Sesaran
Bagi graf Daya melawan Sesaran, kerja yang dilakukan adalah sama dengan luas di antara garis graf dan paksi melintang.

Contoh:

Graf diatas menunjukkan daya yang dikenakan ke atas satu troli yang berjisim 5kg sepanjang satu jarak 10m. Cari kerja yang dilakukan oleh daya itu untuk menggerakkan troli itu.

Jawapan:
Dalam graf daya melawan masa, kerja yang dilakukan adalah sama dengan luas di bawah graf. Oleh itu, kerja dilakukan

W= 1 2 (10)(8)=40Nm=40J