Aplikasi Tekanan Rendah

Tekanan berkadar songsang dengan luas permukaan. Semakin besar satu permukaan, semakin kecil tekanan yang dikenakan ke atasnya.

Contoh-contoh aplikasi tekanan rendah adalah seperti berikut:

Tapak DindingKasut Peluncur Di Atas SaljiPapan Luncur Di Atas Salji


Tayar TraktorKaki GajahJalur Bag TanganTali Pinggang Keledar