Kekenyalan

Kekenyalan

Bahan kenyal ialah bahan yang boleh kembali kepada bentuk dan saiz asalnya apabila daya yang bertindak itu dialihkan.


Daya-daya Di Antara Atoms

 1. Atom-atom pepejal bertindak antara satu sama lain dengan
  1. daya tolakan, dan
  2. daya lekitan.
 2. Dalam keadaan biasa, zarah-zarah bergetar sekitar kedudukan keseimbangan. Pada kedudukan tersebut, daya tarikan dan daya tolakan antara zarah adalah diseimbangan.

(Rajah 1)

 1. Rajah di atas menunjukkan keadaan apabila pepejal dimampatkan dan diregangkan.
 2. Pada keadaan asal di mana jarak di antara kedua-dua zarah adalah d, daya-daya ke atas zarah-zarah adalah dalam keseimbagan.
 3. Apabila dimampatkan, zarah-zarah dirapatkan. Daya tolakan bertambah dan melebihi daya tarikan untuk mengembalikan pepejal kepada bentuk asalnya. 
 4. Apabila diregangkan, zarah-zarah dijauhkan. Daya tarikan bertambah dan melebihi daya tolakan untuk mengembalikan pepejal kepada bentuk asalnya.

Graf Daya - Jarak Pemisahan Antara 2 Zarah

(Rajah 2)

 1. Rajah di atas menunjukkan graf daya lawan jarak pemisahan antara zarah dalam pepejal pada kedudukan keseimbangan. Jarak pemisahan antara zarah ialah xo, daya paduan ialah sifar.
 2. Apabila zarah-zarah itu dimampatkan, x < x0, daya tolakan di antara zarah-zarah itu bertambah.
 3. Manakala apabila zarah-zarah itu diregangkan, daya tarikan di antara zarah pula bertambah.
 4. Dengan ini, zarah-zarah itu akan kembali ke kedudukan asal apabila daya mampatan atau regangan dialihkan.
 5. Jika daya regangan yang dikenakan melebihi had kenyal bahan itu, daya tarikan antara zarah akan berkurang.

Kegunaan sifat kekenyalan dalam kehidupan harian

Alat Penimbang (Neraca spring)Spring digunakan dalam alat ini menghasilkan pemanjangan yang berkadar terus dengan berat beban dikenakan.

Alat Penyerap Hentakan Kenderaan


Getaran kenderaan apabila bergerak di atas jalan yang tidak rata dapat dikurangkan dengan spring yang kuat. Dengan ini, pemanduan menjadi lebih scronok dan kerosakan kereta, dikurangkan.

Alat Pengukur Elektrik (voltmeter dan ammeter)


Spring kecil. digunakan supaya penunjuk voltmeter dan ammeter boleh dikembalikan ke tanda sifar.

Tilam dan Kusyen


Penggunaan spring supaya penggunanya merasa lebih selesa.