Linear Motion

Kinematik

Kinematik ialah kajian berkenaan dengan jenis pergerakan sesuatu objek tanpa merujuk kepada daya-daya yang menyebabkan gerakan objek itu.

Gerakan Linear

 1. Gerakan linear mempertimbangkan objek yang bergerak dalam satu garis lurus sahaja
 2. Terdapat beberapa istilah yang penting dalam gerakan linear seperti
  1. jarak dan sesaran
  2. laju dan halaju
  3. pecutan

English Notes:

Kinematics is the research regarding the types of movement of an object without referring to the forces that cause the movement of the object.

Linear Motion

 1. Movement along a straight line is called linear motion.
 2. Under linear motion, we study the
  1. distance and displacement
  2. speed and velocity
  3. acceleration
  and the relationship between them.