Graf Halaju - Masa

Graf Halaju - Masa

Daripada persamaan
Pecutan =  Perubahan halaju Masa
Pecutan = kecerunan graf halaju melawan masa manakala
Sesaran = luas dibawah graf
Analisa Graf Halaju - Masa
Halaju seragam
Pecutan seragam
Pecutan bertambah
Nyahpecutan seragam
Pecutan berkurang