Hukum Boyle

Hukum Boyle menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar songsang dengan tekanannya. jika suhu gas adalah malar. Iaitu
Pα 1 V P= k V PV=k
Formula:
P 1 V 1 = P 2 V 2

Penerangan 

  1. Pada suhu yang tetap, tenaga kinetik purata molekul-molekul gas juga adalah tetap.
  2. Jika gas itu dimampatkan, isi padunya berkurangan dan bilangan molekul gas per unit isi padu bertambah.
  3. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran di antara molekul gas dengan dinding bekas, maka tekanan gas turut bertambah.
  4. Kesimpulannya ialah tekanan gas bertambah apabila isi padu gas berkurang.

Graf  1. Graf 1 menunjukkan bahawa tekanan gas, P adalah berkadar songsang dengan isi padu, V.
  2. Graf 2 menunjukkan bahawa tekanan P adalah berkadar terus dengan 1/V. 
  3. Graf 3 dan 4 menunjukkan bahawa  PV adalah sentiada malar.