Kuantiti Asas


  1. Jadual dibawah menujukan kuantiti-kuantiti asas yang anda perlu tahu dalam silibus SPM.
  2. Anda perlu menghafal kelima-lima kuantiti asas ini, bersama dengan unit dan simbol unitnya.


English Notes:

  1. Base quantities are the quantities that cannot be defined in term of other physical quantity.
  2. Base quantities are the quantities that are conventionally accepted as functionally independent of one another. 
  3. It is a quantity that cannot be defined in term of other physical quantity. 

Recommended Videos

Base Quantities Part 1Base Quantities Part 2